THƯƠNG HIỆU: Hioki (Tổng 35 sản phẩm)
HIOKI là dụng cụ đo điện hỗ trợ cho các ngành công nghiệp, những dụng cụ ấy đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu, phát triển, sản xuất, bảo trì. HIOKI bao gồm bốn nhóm sản phẩm: thiết bị tự động đo, thiết bị ghi dữ liệu, thiết bị đo điện tử, và các công cụ lĩnh vực đo lường. Những sản phẩm nổi bật của HIOKI như: Máy đo lcr im3536, Ampe kìm 3280-10F, Đồng hồ vạn năng DT4252, Đầu dò nhiệt độ 9472, Ẩm kế tự ghi LR5001,...