THƯƠNG HIỆU: Orbit (Tổng 84 sản phẩm)
Các sản phẩm của tập đoàn Orbit nổi tiếng thế giới gần 8 thập niên , là thương hiệu đai siết ống đầu tiên ngoài Châu Âu đạt được tiêu chuẩn KM 647038 danh dự của Viện Tiêu Chuẩn Anh ( BSI 5315:1991 ), ngoài ra còn đạt được các chứng nhận khác : ISO 9001-1994 , ISO 9001-2008 , IATF 16949:2016 ...