THƯƠNG HIỆU: YG-1 (Tổng 127 sản phẩm)
YG-1 là thương hiệu nổi tiếng về các sản phẩm round tools (endmill, khoan, taro). Sau nhiều năm nghiên cứu, tìm hiểu ưu và nhược điểm các công nghệ hiện tại, áp dụng nhiều công nghệ mới. YG-1 đã cho ra đời dòng sản phẩm mũi dao ghép mảnh: mũi dao tiện ghép mảnh YGTurn, mũi dao phay ghép mảnh YGMill và mũi dao khoan ghép mảnh YGDrill. Các sản phẩm mũi dao ghép mảnh của YG-1 đã trải qua rất nhiều thử nghiệm khắc khe và cải tiến sau khi cho ra đời.