THƯƠNG HIỆU: SKC (Tổng 112 sản phẩm)
SKC của Nhật Bản nổi tiếng với các công cụ cắt gọt kim loại, đặc biệt là các sản phẩm mũi ta rô ren và bàn ren. Những dòng sản phẩm mà SKC cung cấp là: Tháo ốc gãy, Mũi taro tay SKC hệ mét Nhật Bản, Bàn ren SKC hệ mét Nhật Bản, Tay quay taro