THƯƠNG HIỆU: NORMA (Tổng 125 sản phẩm)
Đai siết đa dụng NORMACLAMP® TORRO® cho ống rất thích hợp cho việc giữ chặt ống và nhiều ứng dụng khác nhau có ứng tải cao. Với độ chắc chắn, Mô-men xoắn cao cùng với việc phân bổ bổ đều lực siết, các đai siết này đặt ra tiêu chuẩn cho các loại đai siết cho ống mềm hiện nay.