CTY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY

Cty TNHH Vật Tư Cơ Điện Miền Tây, Chuyên cung cấp vật tư công nghiệp, Thiết bị điện công nghiệp, Vật tư cơ khí nhà máy

1

Hotline
0903 929 973

5 sao
Đặc điểm Thông số
Mã sản phẩm
Nhà sản xuất SIEMENS
Xuất xứ Chính hãng
Bộ ngắt mạch MCB, mang lại sự bảo vệ hiệu quả thông qua ngắt mạch an toàn trong tình huống có quá tải và ngắn mạch. Đặc điểm nổi bật của dãy sản phẩm này bao gồm phương pháp lắp đặt và đấu nối truyền thống, phụ kiện lắp thêm đồng nhất, cũng như thiết kế thích hợp.
Tình trạng: Còn hàng
Giao hàng nhanh chóng
Liên hệ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MCB - 5SY6
Số cc Dòng ct ngn mch (Icu) t380/415 VAC (KA) Dòng đnh mc In  (A) Mã hàng Đơn giá niêm yết (VND)
1 6 1 5SY6101-7 444,000
1 6 2 5SY6102-7 444,000
1 6 3 5SY6103-7 444,000
1 6 4 5SY6104-7 444,000
1 6 6 5SY6106-7 444,000
1 6 10 5SY6110-7 371,000
1 6 16 5SY6116-7 371,000
1 6 20 5SY6120-7 371,000
1 6 25 5SY6125-7 371,000
1 6 32 5SY6132-7 444,000
1 6 40 5SY6140-7 529,000
1 6 50 5SY6150-7 633,000
1 6 63 5SY6163-7 736,000
         
2 6 1 5SY6201-7 1,241,000
2 6 2 5SY6202-7 1,241,000
2 6 3 5SY6203-7 1,241,000
2 6 4 5SY6204-7 1,241,000
2 6 6 5SY6206-7 1,241,000
2 6 10 5SY6210-7 1,035,000
2 6 16 5SY6216-7 1,035,000
2 6 20 5SY6220-7 1,035,000
2 6 25 5SY6225-7 1,035,000
2 6 32 5SY6232-7 1,241,000
2 6 40 5SY6240-7 1,475,000
2 6 50 5SY6250-7 1,767,000
2 6 63 5SY6263-7 2,045,000
         
3 6 1 5SY6301-7 1,774,000
3 6 2 5SY6302-7 1,774,000
3 6 3 5SY6303-7 1,774,000
3 6 4 5SY6304-7 1,774,000
3 6 6 5SY6306-7 1,774,000
3 6 10 5SY6310-7 1,481,000
3 6 16 5SY6316-7 1,481,000
3 6 20 5SY6320-7 1,481,000
3 6 25 5SY6325-7 1,481,000
3 6 32 5SY6332-7 1,774,000
3 6 40 5SY6340-7 2,115,000
3 6 50 5SY6350-7 2,532,000
3 6 63 5SY6363-7 2,949,000
         
3+N 6 1 5SY6601-7 2,229,000
3+N 6 2 5SY6602-7 2,229,000
3+N 6 3 5SY6603-7 2,229,000
3+N 6 4 5SY6604-7 2,229,000
3+N 6 6 5SY6606-7 2,229,000
3+N 6 10 5SY6610-7 1,862,000
3+N 6 16 5SY6616-7 1,862,000
3+N 6 20 5SY6620-7 1,862,000
3+N 6 25 5SY6625-7 1,862,000
3+N 6 32 5SY6632-7 2,229,000
3+N 6 40 5SY6640-7 2,629,000
3+N 6 50 5SY6650-7 3,158,000
3+N 6 63 5SY6663-7 3,673,000
MCB - 5SY4
Sốcc Dòng ct ngn mch (Icu) t380/415 VAC (KA) Dòng đnh mc In  (A) Mã hàng Đơn giá niêm yết (VND)
1 10 6 5SY4106-7 484,000
1 10 10 5SY4110-7 484,000
1 10 16 5SY4116-7 402,000
1 10 20 5SY4120-7 402,000
1 10 25 5SY4125-7 402,000
1 10 32 5SY4132-7 484,000
1 10 40 5SY4140-7 570,000
1 10 50 5SY4150-7 686,000
1 10 63 5SY4163-7 797,000
         
2 10 6 5SY4206-7 1,346,000
2 10 10 5SY4210-7 1,125,000
2 10 16 5SY4216-7 1,125,000
2 10 20 5SY4220-7 1,125,000
2 10 25 5SY4225-7 1,125,000
2 10 32 5SY4232-7 1,346,000
2 10 40 5SY4240-7 1,600,000
2 10 50 5SY4250-7 1,934,000
2 10 63 5SY4263-7 2,254,000
         
3 10 6 5SY4306-7 1,818,000
3 10 10 5SY4310-7 1,525,000
3 10 16 5SY4316-7 1,525,000
3 10 20 5SY4320-7 1,525,000
3 10 25 5SY4325-7 1,525,000
3 10 32 5SY4332-7 1,818,000
3 10 40 5SY4340-7 2,198,000
3 10 50 5SY4350-7 2,629,000
3 10 63 5SY4363-7 3,061,000
         
3+N 10 6 5SY4606-7 2,405,000
3+N 10 10 5SY4610-7 2,009,000
3+N 10 16 5SY4616-7 2,009,000
3+N 10 20 5SY4620-7 2,009,000
3+N 10 25 5SY4625-7 2,009,000
3+N 10 32 5SY4632-7 2,405,000
3+N 10 40 5SY4640-7 2,838,000
3+N 10 50 5SY4650-7 3,408,000
3+N 10 63 5SY4663-7 4,007,000
MCB - 5SY5
Sốcc Dòng ct ngn mch (Icu) t380/415 VAC (KA) Dòng đnh mc In  (A) Mã hàng Đơn giá niêm yết (VND)
1 10 2 5SY5102-7 862,000
1 10 3 5SY5103-7 862,000
1 10 4 5SY5104-7 862,000
1 10 6 5SY5106-7 862,000
1 10 10 5SY5110-7 719,000
1 10 16 5SY5116-7 719,000
1 10 20 5SY5120-7 719,000
1 10 25 5SY5125-7 719,000
1 10 32 5SY5132-7 862,000
1 10 40 5SY5140-7 1,024,000
1 10 50 5SY5150-7 1,227,000
1 10 63 5SY5163-7 1,447,000
         
2 10 2 5SY5202-7 2,405,000
2 10 3 5SY5203-7 2,405,000
2 10 4 5SY5204-7 2,405,000
2 10 6 5SY5206-7 2,405,000
2 10 10 5SY5210-7 2,024,000
2 10 16 5SY5216-7 2,024,000
2 10 20 5SY5220-7 2,024,000
2 10 25 5SY5225-7 2,024,000
2 10 32 5SY5232-7 2,405,000
2 10 40 5SY5240-7 2,880,000
2 10 50 5SY5250-7 3,450,000
2 10 63 5SY5263-7 4,021,000
MCB - 5SP
Số cc Dòng ct ngn mch (Icu) t380/415 VAC (KA) Dòng đnh mc In  (A) Mã hàng Đơn giá niêm yết (VND)
1 10 40 5SP4180-7 1,064,000
1 10 50 5SP4191-7 1,196,000
1 10 63 5SP4192-7 1,329,000
         
2 10 80 5SP4280-7 2,991,000
2 10 100 5SP4291-7 3,339,000
2 10 125 5SP4292-7 3,715,000
         
3 10 80 5SP4380-7 4,048,000
3 10 100 5SP4391-7 4,549,000
3 10 125 5SP4392-7 5,064,000
         
4 10 80 5SP4480-7 5,940,000
4 10 100 5SP4491-7 6,706,000
4 10 125 5SP4492-7 7,415,000
MCB - 5SY7
Số cc Dòng ct ngn mch (Icu) t380/415 VAC (KA) Dòng đnh mc In  (A) Mã hàng Đơn giá niêm yết (VND)
1 15 6 5SY7106-7 543,000
1 15 10 5SY7110-7 455,000
1 15 16 5SY7116-7 455,000
1 15 20 5SY7120-7 455,000
1 15 25 5SY7125-7 455,000
1 15 32 5SY7132-7 543,000
1 15 40 5SY7140-7 682,000
1 15 50 5SY7150-7 775,000
1 15 63 5SY7163-7 904,000
         
2 15 6 5SY7206-7 1,525,000
2 15 10 5SY7210-7 1,270,000
2 15 16 5SY7216-7 1,270,000
2 15 20 5SY7220-7 1,270,000
2 15 25 5SY7225-7 1,270,000
2 15 32 5SY7232-7 1,525,000
2 15 40 5SY7240-7 1,809,000
2 15 50 5SY7250-7 2,184,000
2 15 63 5SY7263-7 2,574,000
         
3 15 6 5SY7306-7 2,185,000
3 15 10 5SY7310-7 1,789,000
3 15 16 5SY7316-7 1,789,000
3 15 20 5SY7320-7 1,789,000
3 15 25 5SY7325-7 1,789,000
3 15 32 5SY7332-7 2,185,000
3 15 40 5SY7340-7 2,602,000
3 15 50 5SY7350-7 3,102,000
3 15 63 5SY7363-7 3,603,000
         
3+N 15 6 5SY7606-7 2,742,000
3+N 15 10 5SY7610-7 2,288,000
3+N 15 16 5SY7616-7 2,288,000
3+N 15 20 5SY7620-7 2,288,000
3+N 15 25 5SY7625-7 2,288,000
3+N 15 32 5SY7632-7 2,742,000
3+N 15 40 5SY7640-7 3,228,000
3+N 15 50 5SY7650-7 3,895,000
3+N 15 63 5SY7663-7 4,535,000
MCB - 5SY8
Sốcc Dòng ct ngn mch (Icu) t380/415 VAC (KA) Dòng đnh mc In  (A) Mã hàng Đơn giá niêm yết (VND)
1 25 6 5SY8106-7 619,000
1 25 10 5SY8110-7 515,000
1 25 16 5SY8116-7 515,000
1 25 20 5SY8120-7 515,000
1 25 25 5SY8125-7 515,000
1 25 32 5SY8132-7 619,000
1 25 40 5SY8140-7 733,000
1 25 50 5SY8150-7 876,000
1 25 63 5SY8163-7 1,023,000
         
2 25 6 5SY8206-7 1,716,000
2 25 10 5SY8210-7 1,440,000
2 25 16 5SY8216-7 1,440,000
2 25 20 5SY8220-7 1,440,000
2 25 25 5SY8225-7 1,440,000
2 25 32 5SY8232-7 1,716,000
2 25 40 5SY8240-7 2,045,000
2 25 50 5SY8250-7 2,449,000
2 25 63 5SY8263-7 2,852,000
         
3 25 6 5SY8306-7 2,478,000
3 25 10 5SY8310-7 2,068,000
3 25 16 5SY8316-7 2,068,000
3 25 20 5SY8320-7 2,068,000
3 25 25 5SY8325-7 2,068,000
3 25 32 5SY8332-7 2,478,000
3 25 40 5SY8340-7 2,922,000
3 25 50 5SY8350-7 3,520,000
3 25 63 5SY8363-7 4,076,000
         
3+N 25 6 5SY8606-7 3,079,000
3+N 25 10 5SY8610-7 2,566,000
3+N 25 16 5SY8616-7 2,566,000
3+N 25 20 5SY8620-7 2,566,000
3+N 25 25 5SY8625-7 2,566,000
3+N 25 32 5SY8632-7 3,079,000
3+N 25 40 5SY8640-7 3,659,000
3+N 25 50 5SY8650-7 4,396,000
3+N 25 63 5SY8663-7 5,120,000

Dịch vụ giao hàng nhanh, nhân viên hướng dẫn sử dụng tận tình
Nếu bạn còn thắc mắc điều gì về sản phẩm, hãy gọi điện cho chúng tôi để được nhân viên tư vấn tận tình nhất. Hi vọng chúng tôi sẽ là lựa chọn tin cậy nhất dành cho bạn.

Liên hệ ngay với Công Ty chúng tôi để được báo giá với giá cạnh tranh nhất!

Theo quy định hiện hành các khoản thanh toán mua bán trị giá trên 20.000.000VND phải thực hiện chuyển khoản qua ngân hàng.
Chúng tôi sẽ rất vui lòng nếu Quý Khách hàng thanh toán mọi khoản tiền dù lớn hay nhỏ đều bằng chuyển khoản.
Khi thanh toán tiền cho sản phẩm của mình, Quý khách hàng có thể tới Chi nhánh (hoặc Phòng giao dịch) gần Quý khách hàng nhất thuộc ngân hàng sau đây :
1- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng TMCP Đông Á:
Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY   
Tài khoản số: 0175.1444.0001
Tại: Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Quận 5 - PDG Bình Chánh.
Nội dung: ………………………………………………..
2- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank:
Người thụ hưởng: NGUYEN ANH NHAT
Tài khoản số: 19.034.224.144.019
Tại: Ngân hàng Techcombank-CN Gia Định, HCM.
Nội dung: ………………………………………………..
Nếu Quý  khách hàng có thẻ ATM và muốn thanh toán trực tuyến qua Internet, có thể thanh toán cho chúng tôi.
3- Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng Ngoại thương Vietcombank:  
Người thụ hưởng: NGUYEN ANH NHAT
Tài khoản số : 0181.002.817.295
Tại: Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Sài Gòn.
Nội dung: ……………………………………………….
Hãy liên lạc với chúng tôi để nhận thông tin chi tiết tài khoản trước khi gửi tiền.
Văn phòng CTY TNHH VẬT TƯ CƠ ĐIỆN MIỀN TÂY
Dịch vụ khách hàng Điện thoại: (+84)903.929.973 - (+84)976.683.973 - (+84)909.12.2018