THƯƠNG HIỆU: Bals
Ổ cắm Bals. Phích cắm Bals. Ổ cắm công nghiệp Bals. Phích cắm công nghiệp Bals.