THƯƠNG HIỆU: ACOOL
Dòng sản phẩm gas lạnh ACOOL được sản xuất tại nhà máy PVCK – Nhà máy sản xuất gas lạnh tại Việt Nam.